Домашні завдання 8 клас

Доброго ранку, шановні учні!

Ми підійшли з Вами до закінчення курсу  з історії.

До Вашої уваги підсумкові котрольна робота з історії:Контрольна робота № 1 - Всесвітня історія

№ 2 -з історії України ( розташована нижче)

 Всесвітня історія: перейти за посиланням

Код доступу 5918487


Або виконати ці самі завдання , які перед вами на блозі

 ( Запитання переписувати не потрібно, вказати № запитання та № відповіді)

Відповіді бажано надіслати до 3 травня 2022 року

Запитання 1

Якої каравели  не було в складі експедиції Х. Колумба 

 

1."Санта-Марія" 

 

 

2."Антілья"   

 

 

"3.Нінья"

 

 

4."Пінта"

Запитання 2.

Різке підвищення цін на товари в ХVІ ст. і зниження вартості цінних металів – це…

 

1.протекціонізм      

 

 

2.«первісне накопичення капіталу»

 

 

3. «революція цін»

 

 

4. меркантилізм

Запитання 3

Америка була відкрита в

 

1. 1490 р.

 

 

2.  1525 р.

 

 

3. 1492 р.

 

 

4. 1512 р.

Запитання 4

Хто першим знайшов західний шлях до Індії?

 

1.Васко да Гама

 

 2. Ф. Магелан

 

 

3. Х. Колумб

 

 

4. Б. Діаш

 

Запитання 5

Виступом якого діяча розпочалася Реформація в Європі?

 

1. Ф.Меланхтона

 

 

2.М.Лютера   

 

 

3.Ж.Кальвіна    

 

 

4.Т.Мюнцера

Запитання 6

Процес насильницького захоплення дворянами селянської землі і витіснення самих селян з цієї землі в Англії називається…

 

 

1.загарбання; 

 

2. обгороджування;

 

 

3.ізоляція; 

 

 

4.поневолення

Запитання 7

Хто з відомих вчених сказав пророчі слова: «А все ж вона крутиться»?

 

 

1.Й.Кеплер   

 

 

2.Н.Коперник

 

 

3.Дж.Бруно

 

 

4.Г.Галілей

Запитання 8

Річ Посполита була утворена…

 

1. 1578 р.; 

 

 

2.1569 р.;

 

 

3.1596 р.;

 

 

4.1572 р.

Запитання 9

Яка країна світу першою стала на шлях капіталістичного розвитку?

 

 

1.США

 

 

2.Англія

 

 

3.Іспанія

 

 

4.Франція  

Запитання 10

Яка подія відбулася останньою?

 

1.заснування першої англійської колонії в Північній Америці

 

 

2.відкриття Америки Х.Колумбом

 

 

3.перша навколосвітня подорож Ф.Магеллана

 

 

4.відкриття Васко да Гамою морського шляху в Індію

Запитання 11

Велике підприємство, у якому застосовується праця найманих робітників, є розподіл праці та використовуються ручні знаряддя праці - це...

 

 

1.мануфактура

 

 

2.синдикат

 

 

3.трест

 

 

4.монополія

Запитання 12

Яка з країн Сходу в ранньому новому часі потрапила під владу Англії?

 

1.Персія

 

 

2.Японія

 

 

3.Індія   

 

 

4.Китай

 

Запитання 13

Вкажіть "титанів Відродження"

 

1. Рафаель Санті

 

 

2.Данієль Дефо

 

 

3.Леонардо да Вінчі 

 

 

4.Мікеланжело Боунарроті

Запитання 14

Тридцятилітня війна тривала у

 

 

1.      1603-1633 рр.

 

 

2.      1605-1625 рр.

 

 

3.      1594 -1624 рр.

 

 

4.      1618- 1648 рр.

Запитання 15

Промисловий переворот - це

 

1.перехід від мануфактурного виробництва до фабричного,

2.від ручної праці до машинної.

 

3.перехід до розвитку суспільства, де значне місце займають послуги, наука, освіта

 

 

5.      це перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств і зосередження землі в руках великих землевласників,орендарів; запровадження найманої праці.

Запитання 16У якому нідерландському місті в 1581 р. було підписано унію, що започаткувала створення нової незалежної держави — Об’єднаних провінцій Нідерландів?

1. Аррас

 

 

2.Лейден

 

 

3.Утрехт

 

 

4.Амстердам

Запитання 17

Яку назву отримали події, що стали приводом до війни американських колоній з метрополією? 

 

1.Вашингтонський похід 

 

 

2.Філадельфійський експеримент 

 

3.Бостонське чаювання 

  

4.Віргінське свято

Запитання 18

Яка країна НЕ входить до країн Східного світу

 

1.Японія

 

 

2.Іспанія

 

 

3.Індія

 

 

4. Китай

 

 

 

 

 

 

Запитання 19За даною картою можна визначити

 

1.місце укладення Люблінської унії 1569 р.

 

 

 

2.Три поділи Речі Посполитої

 

 

3.Хід Тридцятилітньої війни

 

 

4.  Воєводство, до якого належав наш край

 

 

5.Землі колишнього Лівонського ордену

 

 

6.Землі, приєднані до імперії Австрійськиї Габсбургів

 

 

7.Нову столицю Московії, засновану Петром І

Запитання 20

Ідейна течія в європейських країнах та їхніх колоніях у другій половині 17-18 ст., представники якої наполягали на поширенні освіти та наукових знань серед населення, виступали за встановлення громадянських прав та свобод - це...

  

1.Відродження

 

 

2.Бароко

 

 

3.Гуманізм

 

 

4.Просвітництво

Запитання 21

Власники засобів виробництва, на яких працювали наймані робітники

 

1.патриції

 

 

2.буржуазія

 

 

3.нобілітет

 

 

4.олігархи

Запитання 22

Вкажіть назви протестантських течій у Європі у Ранній новий час

 

1.кальвінізм

 

 

2.католицизм

 

 

3.лютеранство

 

 

4.буддизм

 

 

5.англіканство

 

 

6.іудаїзм

Запитання 23

З якою державою довелося воювати Англії за панування на морях

у ХVI столітті?

 

1.з Португалією

 

 

2.з Францією

 

 

3.з Іспанією

 

 

4.з Росією

Запитання 24

Представником якої правлячої династії у Росії був ПетроІ?

 

1.Строганових

 

2.Рюриковичів

 

 

3.Романових

 

 

4.Меньшикових

Запитання 25 Запитання 25
Які факти стосуються даної картини

1.Назва картини "Мона Ліза"

 

 

2.Автор картини - Тіціан

 

 

3.На портреті зображена Джоконда

 

 

4.Належить до епохи Відродження.

 

 

5.Знаходиться в Галереї Уффіці, Флоренція, Італія

 

 

6.Створена в період Просвітництва

 

 

7.Це фреска в одному із храмів Риму

Запитання 26

Розставити в хронологічному порядку

А. Прийняття Конституції США

Б. Завоювання Кортеса

В. Північна війна

Г. Перший поділ Речі Посполитої

 

1)      Г Б А В

 

 

2)      А Б Г В

 

 

3)      Б В Г А

 

 

4)      Б Г В А

 

 

Запитання 27

Мавзолей, який зображено на фото, знаходиться в

варіанти відповідей

 

Персії (сучасний Іран)

 

 

Китаї

 

 

Японії

 

 

Індії

Запитання 28

Зараз на прапорі США 50 зірочок. А в 1777-1795 рр. їх було

 

7

 

 

13

 

 

49

 

 

51

БАЖАЮ УСПІХІВ!

Контрольна робота  з історії України :

або за посилагнням:

 Код доступу 1439818

join.naurok.ua

Або за запитаннями з блогу так, як і всесвітню історію.

Завдання бажано виконати до 3 травня 2022 року

 

Запитання 1

В якому році вперше слово «козак» було згадано письмово

 

1.1556 рік

 

 

2.1538 рік

 

 

3.1489 рік

 

 

4.1849 рік

Запитання 2

Заможні люди, що не мали князівських титулів-це

 

1.патриціати

 

2.бюргери

 

 

3.пани

 

 

4.бояри

Запитання 3

На якому малюнку зображено П.Сагайдачного?

 


 

 


 

 


Запитання 4

Шляхта-це

 

1.помічники гетьмана

 

 

2.управління містом

 

 

3.власники земель

 

 

4.церковні діячі

Запитання 5

Приєднання Криму до Російської імперії відбулося в:

 

1.      1881

 

 

2.      1783

 

 

3.      1788

 

 

4.      1675

Запитання 6

Засновником першої конституції є:

 

1.      Пилип Орлик

 

 

2.      Кирило Розумовський

 

3.      Петро Калнишевсткий

 

 

4.      Юрій Хмельницький

Запитання 7

Знайдіть на малюнку Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря

 


  

 

 

 

 
Запитання 8

Хто очолював другу Малоросійську колегію

 

1.      Петро Рум'янцев

 

 

2.      Дем'ян Многогрішний

 

 

3.      Іван Самойлович

 

4.      Іван Федоров

 

 

Запитання 9

Позначте рік відновлення православної ієрархії

 

1.      1620

 

 

2.      1506

 

 

3.      1625

 

 

4.      1440

Запитання 10

Скільки було поділів Речі Посполитої?

1).5

 

 

2.)7

 

 

3).3

 

 

4).2

Запитання 11

Знайдіть зображення Михайлівського Золотоверхого собору:

 


 

 


 

 


Запитання 12

Національно-Визвольна українського народу війна відбувалася протягом

 

1.      1750 - 1764 рр.

 

 

2.      1710 - 1742 рр.

 

 

3.      1601-1622 рр.

 

 

4.      1648 - 1657 рр.

Запитання 13

Позначте роки правління Івана Мазепи

 

1.      1687-1703

 

 

2.      1638-1726

 

 

3.      1762-1788

 

 

4.      1687-1709

Запитання 14

Знайдіть на малюнку Преображенську церкву(Великі Сорочинці)

 


 

 


 

 


Запитання 15

Позначте рік заснування першої Запорізької Січі

 

1)      1775

 

 

2).1658

 

 

3).1556

 

 

4).1489


БАЖАЮ УСПІХІВ!
 на 30 травня 2022

ТЕМА: Практична робота Суспільно  -політичне життя на українських землях у ХУІІІ ст." ( параграфи 49 -50)

   УВАЖНО читайте завдання , які я надаю вам!!! 

1. Хронологічна розминка :

Виконати завдання №  1 :Розташуйте події в хронологічній послідовності.

2. Установлюємо відповідність:

Установити відповідність між портретами видатних історичних постатей і їхніми характеристиками.

3. Працюємо з візуальними джерелами:

Виконайте завдання до ілюстрацій. ( Поділ "польського пирога",  Гайдамаки)

4. Мистецька галерея.

Скадіть і запишіть розповідь про одну із запропонованих  пам"яток на стор. 216 .

БАЖАЮ УСПІХІВ!Завдання з всесвітньої історії 8 клас по темі

Колонії Великої Британії. Війна за незалежність. Утворення США. ( параграф 31)

Якщо не вийдемо онлайн, то виконайте самостійно наступну роботу:

1. Ознайомитися з матеріалами за посиланням:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSX24IlFQ2-HY_57E8Ubu9PQ4bXIzvzlM-D4j72gOP7zVC92kh9jd9eJMTQcOLG3w/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

2. Письмово виконати завдання з рубрики " Мислю творчо"

 ( стор. 179) № 3.

БАЖАЮ УСПІХІВ!авдання з історії України  на 23 травня 2022 року.

ТЕМА: Розвиток культури у 20-90-х роках ХУІІІ ст. ( параграф 48)

Завдання:

1. Прочитати пункт 1. Розвиток початкової і середньої освіти:

 -зверніть увагу на розвиток початкової освіти ( при церквах) та середньої освіти:

колегіуми: Чернігів, Харків, Переяслав.

2. Прочитати пункт 2 Вища освіта:

Запам"ятайте, що єдиним осередком вищої освіти на той час була Києво - Могилянська академія, яка мала 12 -річну програму.

З рубрики Історичні подробиці дізнаєтесь про випускників академії та документи, які вони отримували по закінченню навчального закладу.

Крім того, ви дізнаєтесь про покровителя цього навчального закладу -  Григорія Сковороду

 ( стор. 209).

3. Прочитати пункт 3. Розвиток науки. Друкарство.

Зверніть увагу на всесвітньо відомих на той час науковців: Фаустин Гродзіцький, Нестор Амбодик, Іван Фальковський, Григорій Сковорода.

Запам"ятайте, що на той час найбільшим видавничим центром залишалася Києво - Печерська лавра.

4. Прочитати пункт 4. Архітектура. Українське бароко.

Уважно розгляньте ілюстрації храмів, приклад українського бароко:

Свято - Покровська церква, Андріївська церква в м.  Києві, Собор Святого Юра в м. Львів. Зверніть увагу та запам"ятайте авторів цих споруд.

Розгляньте фото Троїцької соборної церкви, прочитайте інформацію до цього фото, з"ясуйте, чим цікава ця споруда.

5. Прочитайте пункт 5. Музика. Образотворче мистецтво.

Зверніть увагу на те, що осередком розвитку музики на той час було м. Глухів ( сьогодні це місто входить до складу Шосткинського району).

Запам"ятайте відомих  на той час композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського.

Щодо образотворчого мистецтва:

основні напрямки його розвитку: іконопис та портрет. Розгляньте фото на стор 212.

Із рубрики Історичні подробиці дізнаєтесь про скульптора Йогана Пензеля та його знамениту скульптуру Юрія Змієборця ( фасад собору Святого Юра у Львові).

6. По можливості виконайте онлайн -вправу 

( стор. 213)

БАЖАЮ УСПІХІВ!


ТЕМА : Просвітництво.( параграф 27).

Завдання: 

І. Самостійно прочитати матеріал параграфу , пункт 3

Класицизм.

1. Запам"ятати термін - "класицизм" ( стор. 149) Ключове слово -"зразковий".

2. Зверніть увагу на фото Версальського палацу -резиденції французьких королів, як приклад стилю класицизму в архітектурі.

3. По можливості здійсніть віртуальний тур Версальським палацом онлайн ( стор. 150)

4. Прочитавши рубрику "Історичні подробиці", ви дізнаєтесь про те, що роман Данієля Дефо "Робінзон Крузо" є також прикладом класицизму, але вже в літературі.

5. Матеріал на стор. 151 розповість вам про напрямок стилю класицизму в українській архітектурі. 

Зверніть увагу на фото палацу Потоцьких у Тульчині, палац Грохольських -Можайських, парк Софіївка.

Портрет Станіслава Потоцького є також прикладом класицизму в образотворчому мистецтві.

По можливості перегляньте відео "Палац у Тульчині" ( стор. 151).

ІІ. Прочитати пункт 4. 

Освічений абсолютизм .

1. Запам"ятайте значення терміну -"освічений абсолютизм".

2. Поміркуйте, чому імператрицю Марію Терезію та її сина Йосифа ІІ, Фрідріха ІІ Великого, Катерину ІІ називали

 " освіченими монархами"?

ІІІ. Письмово виконайте завдання № 8, стор 153

Упорядкувати історичне лото.

ІУ. По можливості виконати онлайн -вправу про пам"ятки класицизму в Європі ( стор. 153.)

                            БАЖАЮ УСПІХІВ!

______________________________
 -2, запам"ятати нові поняття.

Решту матеріалу ми розберемо з вами під онлайн уроку.

      Бажаю успіхів!!!!


З 2 травня 2022 року будемо працювати з вами онлайн за цим посиланням за розкладом дзвінків, який вам буде надано.

До зустрічі!

https://meet.google.com/opx-bidg-kce 

 УВАГА!!! 

Посилання на презентацію до уроку на 9 травня

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRg4JcNo_V4VmZUpFmNnzkpCrdqWlwtERhynGbyPgszYTVF1PiMkJynXT1eKjFl8Q/pub?start=false&loop=false&delayms=3000___________________________________________


Доброго дня, шановні учні 8 класу!

Даю правильні відповіді на тести з всесвітньої історії за 21 квітня 2022р

Перевірте, будь ласка:

І. 1                     

ІІ. 1,4,6

ІІІ. 3

ІУ. 2

У. 1

УІ. 3

УІІ.  1

УІІІ.  3

ІХ.  1

Х.  3,4

ХІ.  2

ХІІ. 1

ХІІІ. 3

ХІУ.  3

ХУ.  2,3,4

ХІ. 1

Завдання з історії України на 25 квітня 2022 року

ТЕМА: Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. 

(параграф 44).

Виконати наступні завдання:

1. Прочитати пункт 1, "Золота осінь Гетьманщини"

 -звернути увагу на додаткову інформацію з рубрик "Думки істориків" та "Історичні подробиці."

 - Роздивиттися фото Маріїнського палацу та прочитати довідку про історію його стоврення.

 - Проаналізувати таблицю "Політика Кирила Розумовського".

дати письмово відповіді на запитання до рубрики "Поміркуйте", стор. 185 та №2 да таблиці, стор. 186.

 -Зробіть висновок, чому, на вашу думку, в Україні було остаточно знищено гетьманство в 1764 році ( дату запам"ятати).

2. Прочитати пункт 2 "Ліквідація Запорізької Січі.

 -Звернути увагу на уривок з документу Катерини ІІ, кориситуючись матеріалом пункту дайте відповіді на запитання №1,2 до документу.

 - Прослідкуйте подальшу долю запорожців.

 - По можливості перглянути відео " Найзагадковіша Січ. Задунайська"

 БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

____________________________________________

Завдання з всесвітньої історії на 21  квітня.

ТЕМА: Узагальнення з розділу 4 "Османська імперія. Країни Східної Європи в ХУІ -першій половині ХУІІІст"

Виконати завдання.

УВАГА!!! 

Завдання не переписувати, записати тільки відповіді, наприклад: завданн УІ - відповідь № 2.

Зверніть увагу на те, що деякі завдання потребують дві або три відповіді!!!


І. Позначте ім'я султана, час правління якого вважають добою розквіту Османської імперії *

1 балл

1. Сулейман І

2. Селім І

3. Мурад ІІІ

ІІ. Позначте в переліку причини занепаду Османської імперії (3 відповіді) *

3 балла

1. Переміщення торговельних шляхів унаслідок Великих географічних відкриттів

2. Упорядкування османського законодавства за наказом Сулеймана І

3. Наділення вояків османської армії земельними ділянками - тімарами

4. Зменшення прибутків до скарбниці внаслідок припинення експансії

5. Поразка османського війська в Хотинській битві

6. Постійне збільшення податків

7. Намагання поширити владу османів на українські землі

ІІІ.Позначте назву правлячої в Кримському ханстві династії *

1 балл

1. Мурзи

2. Курултай

3. Гіреї

ІУ. Позначте в переліку особливість устрою Кримського ханства *

1 балл

1. Населення поділялося на чотири мілети (релігійні громади) - мусульманську, грецьку, юлейську й вірменську

2. Володіння охоплювали частини Азії, Європи й Африки

3. Держава поділялася на дві частини - опричинину і земщину

У. Позначте твердження, у якому правильно висвітлено історію Кримського ханства *

1 балл

1. Кримське ханство було монархією з необмеженою владою хана

2. Високий попит на рабів стимулював військові походи за невільниками - ясиром

3. До початку XVIII ст. кримські хани сплачували данину Московії

УІ.. Позначте назву з'їзду родової знаті в Кримському ханстві, який приймав рішення щодо оголошення війни і миру *

1 балл

1. хан

2. муфтій

курултай

УІІ. Позначте подію історії Кримського ханства й Османської імперії, яка відбулася найраніше *

1 балл

1. Початок васальної залежності від Османської імперії

2. Підкорення Кримського ханства Росією

3. Початок правління в Османській імперії Сулеймана І Пишного

УІІІ. Позначте наслідок опричнини для розвитку Московського царства *

1 балл

1.Установлення влади династії Романових

2. Створення Соборного уложення

3. Посилення влади царя

ІХ. Позначте ім'я царя, який загарбав і приєднав до Московії Казанське і Астраханське ханства *

1 балл

1. Іван IV Грозний

2. Олексій Михайлович

3. Петро І

Х. Позначте ознаки Смутних часів в історії Московії (2 відповіді) *

2 балла

1. Здійснення каральних заходів щодо опричнини

2. Ослаблення війська яничарів

3. Спроба Швеції і Речі Посполитої захопити царську владу

4. Боротьба між різними політичними угрупованнями за владу

5. Ослаблення кінноти як основного роду війська

ХІ. З якою державою Петро І вів Північну війну? *

1 балл

1. з Османською імперією

2. зі Швецією

3. з Австрією

ХІІ. Позначте рік встановлення назви "Російська імперія" *

1 балл

1.  1721 р.

2.  1654 р.

3.   1613 р.

ХІІІ. Позначте подію, яка спонукала Петра І провести реформи в Московії *

1 балл

1. Смутні часи

2. Опричнина

3. Північна війна

ХІУ. Позначте подію, яка започаткувала наступ Московії на українські землі *

1 балл

1. Ніштадський мир

2. Переяславська рада

3. Північна війна

ХУ, Позначте ознаки кризи Речі Посполитої у XVIII ст. (3 відповіді) *

3 балла

1. Вступ у боротьбу за оволодіння царським престолом Російської імперії

2. Занепад і зменшення чисельності збройних сил

3. Зменшення виробництва й послаблення торговельних зв'язків

4. Посилення залежності польських королів від Росії

5. Боротьба шляхти проти спроб посилити центральну королівську владу

6. Посилення ролі козацтва в управлінні українськими землями в складі Речі Посполитої

7. Зміцнення королівської влади і обмеження повноважень сейму

ХУІ. Як звали очільника польського повстання патріотів проти поділів Речі Посполитої? *

1 балл

1. Тадеуш Костюшко

2. Станіслав Лещинський

3. Станіслав Понятовський

 БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

_____________________________

Завдання з історії України на 18 квітня 2022 року

ТЕМА: Відродження гетьманства. Данило Апостол. Правління гетьманського уряду. Нова Січ. ( параграф 43).

    Завдання:

1. Прочитати пункт 1. Відновлення гетьманства.

 - Зверніть увагу на причину відновлення гетьманства, а саме: наближення нової російсько -турецької війни ( 1735 -1739рр).

 - Запишіть ланцюжок подій, які доводять , що вдалося здійснити Данилу Апостолу для відновлення гетьманства.

2. Прочитати пункт 2. Нова Січ.

 - Зверніить увагу на те, що після зруйнування Петром І Чортомлинської Січі, козацтво відновилося на Новій Січі 1934 року! 

 - Виконати завдання з рубрики "Діємо: практичні завдання."

 - За схемою розказати ( усно) про Військово - адміністративний устрій Нової Січі.

 - виконати ( усно) завдання до фото Корогви Нової Січі, зверніть увагу , ким ця Корогва була подарована козакам.

 - познайомитися з особистістю Петра Калнишевського

 ( рубрика Історичні подробиці) ( стор. 182)

 - по можливості виконати онлайн - вправу " Нова Січ"

3. Виконати ПИСЬМОВО завдання № 1 ( розгадати анаграми) та № 2  "Утворити логічні пари"

 БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

__________________________

Завдання з всесвітньої історії на 14.04.2022

ТЕМА: Практична робота.

Східна Європа та Османська імперія в ХУІ -першій половині ХУІІІст.  ( параграф 24)

УВАГА!!!

Виконуємо тільки  два Завдання , а саме:

№ 3 " Історичне порівняння"

Заповнити таблицю, користуючись матеріалом підручника, таким чином зіставите розвиток Московії та Англії.

№ 4. Історичні докази:

Вам дана схема, за допомогою якої необхідно довести або спростувати тези, тобто, є думка, навести доказ, підібрати історичний факт та зробити висновок ( можна користуватися матеріалом розділу 4.)

Тези подані на стор. 137 в рамочці: ТЕЗИ ДЛЯ РОБОТИ №1 -6.

Починаєте з тези, наприклад:

1. Часи Сулеймана І Пишного були періодом найвищої могутності Османської імперії.

Далі наводите докази цієї тези, підтверджуєте прикладами, а потім робите висновок:отже, часи Сулеймана І Пишного були періодом найвищої могутності Османської імперії.

 БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

______________________________________________________

Завдання з історії України за 11.04.2022

ТЕМА: Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

Виконати наступні вправи: ( параграф 42).

1. Прочитати пункт 1,

 -  За схемою Наступ російської імперії на права Гетьманщини познайомитися з реформами Петрап І, які мали на меті підпорядкувати новоприєднанні землі.

 - Випишіть ланцюжок подій, які розкривають соціально - економічний розвиток Гетьманщини на початку ХУІІІ ст. ( стор. 174 -175.)

 - По можливості виконати онлайн -вправу "Соціально - економічний розвиток Гетьманщини" ( стор.175).

2. Прочитати пункт 2. стор. 175 -177.

 - За матеріалами пункту заповнити таблицю " Наступ російського царизму на державні права Гетьманщини" ( з рубрики: Діємо: практичні завдання.), початок таблиці вам дано.

 -По можливості переглянути відео " Золото Полуботка" ( стор. 177.

3. Запам"ятати дати на стор. 178.

    БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

_________________________________Завдання з всесвітньої історії на 07.04.2022

ТЕМА: Річ Посполита в другій половин ХУІІ - ІІІ ст.

1. Прочитати пункт 1, параграф 23.

 - Знайти і записати головну причину економічного занепаду Речі Посполитої.

2. Прочитати пункт 2, стор 130 -132.

 -Звернути увагу на сильні та слабкі сторони правління Августа ІІ Сильного та Станіслава Августа Понятковського.

Записати  в зошиті, що таке Барська конфедерація і для чого вона була створена.

 -Звернути увагу на прийняття нової Конституції 1791 року.

3. Прочитати пункт 3. Поділ Речі Посполитої.

Опрацьовуючи матеріал на стор. 132 -134,

заповнити  наведену таблицю ( в зошиті):

"Поділ Речі Посполитої" ( стор. 133, рубрика Діємо: практичні завдання.)

Головне, що ви повинні уяснити: з 1795 року Річ Посполита на декілька століть зникла з мапи Землі як країна.

Переглянути уважно карту на стор. 134.

4. Якщо є можливість, виконати онлайн -вправу на стор. 135 за поданим посиланням.

    БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

___________________________________________

Завдання з історії України  на 04.04.2022р.

ТЕМА: Тематичне оцінювання з теми "Козацька Україна наприкфнці 50 - их - на початку ХУІІІ ст."

Для виконання роботи перейти за посиланням.

УВАГА!!!

Завдання не переписуємо, ставимо № завдання і відповідь!!!

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQO9yrGbfl8ZBrvZwJ2qJyi97V3ypxmusU3uJQnEe_l4hAGrDJ0f6W2DleteQZxpA/pub 

                                        БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

_______________________________________


Завдання з всесвітньої історії на 31.03.2022р.

ТЕМА: Московське царство.

Розумію, тема на сьогодняшній день неприємина, але ми повинні знати правдиву історію наших ворогів!!!

Виконати завдання:

1. Прочитати пункт 1, параграф 22.

2. За матеріалами схеми  на стор. 123 дізнайтеся про внутрішню політику Івана Грозного ІУ. По можливості передивіться за посиланням " Дізнайтеся більше про внутрішню політику Івана ІУ." ( стор. 123).

3.  Прочитати пункт 2. "Зовнішня політика Івана ІУ."

 У вигляді ланцюжка запишіть землі, підкорені Іваном Грозним

 ( це вам ще один доказ того, що Московія в усі часи проводила жорстоку політику проти інших народів).

4. Запам"ятати значення поняття ОПРИЧНИНА.

5. Запам"ятати дати з пунктів 1 -2.

                               Бажаю успіхів!

                                                ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!!!

___________________________________

Завдання з історії України на 28 березня 2022 року.

ТЕМА: Практична робота " Руїна - кризове явище в історії України" ( записати в зошиті).

    Виконати завдання: Читайте уважно, що саме необхідно зробити!

Параграфи 40 -41:

1.  Пункт 1 . Виконати завдання №1 - установити відповідність між портретами гетьманів та їхніми характеристиками, тобто № портрету - буква характеристики.

2. Пункт 2. Хронологічна розминка.

Записати, які історичні події закодовано в хмаринці, приклад -

1658 - Гадяцька угода, тощо.

3. Пункт 3. Історична математика:

Виконати завдання на лічбу, тобто , записати правильні дати від"ємника або доданку ( події зліва) та різницю або суму ( події зправа)

Зразок: 

Конституція Пилипа Орлика 1710  - 29= 1681 ( Бахчисарайський мир: Установлення влади Османської імперії над Південною Київщиною.

4. Пункт 5. Історичний репортаж.

УВАГА!!!

Тільки упорядкувати ілюстрації за історичними подіями ( яка подія відбулася першою, другою і т.д.)

                                     Бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи!

Навчаємося і все буде добре!!!

_______________________________Сьогодні 21 березня 2022 року

Урок історії України.

ТЕМА: Церковне життя. Освіта. Наукові знання. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Завдання: для опрацювання параграф 39.

1. виконати завдання № 1, стор. 170:

Скориставшись матеріалами параграфа, заповнити у зошиті таблицю:

Об"єкт характеритсики   / Особливості розвитку

2. Переглянути портрети, фото на стор. 166 -169.

3. По можливості переглянути онлайн довідки та онлайн -  вправи, стор. 166, 168, 170.

                                       Бажаю успіхів!

Зверніть увагу!

Завдання з всесвітньої історії на 22.03.2022р.

ТЕМА: Кримське ханство. ( параграф 21).

1. Прочитайте історичні подробиці ( стор. 115).

2. Прочитайте пункт 1. Політичний устрій.

Ознайомтеся з схемою " Система управління Кримського ханства"; намагайтеся запам"ятати терміни та зміст нових слів

 ( курултай, хан, муфтій, кулга -султан, тощо).

Зверніть увагу на те, що Кримська держава мала військовий характер ( стор. 117).

3. Прочитайте  пункт 2 Господарство Кримського ханства; складіть ланцюжок господарських занять населення ханства.

4. Прочитайте пункт 3. Культура Кримського ханства. Перегляньте фото та підписи до них на стор. 120.

5. Прочитайте пункт 4. Зовнішня політика Кримських ханів. Зверніь увагу на висновки, видилені синім кольором.

6. По можливості виконайте онлайн -вправу  ( завдання № 3, стор. 122).

                              Бажаю успіхів!

_______________________________________Завдання уроку з всесвітньої історії на 3 лютого 2022  року

ТЕМА: Практична робота. ( записуємо в робочих зошитах).

Західноєвропейські держави за Ранньомодерної доби. ( параграф 18)


1. Завдання №2 . Виконати завдання до Хмаринки з історією:

 - пояснити, з історією яких держав, подій пов"язані слова історичної хмаринки.

2. Виконати задвання до пункту 3 "Екскурсія на виставці однієї картини".

3. Пунк 4. Дати відповіді на запитання до портретів кожного із історичних осіб.

4. Логічна задача. Історичне порівняння. Спробуйте знайти відповідь на запитання до п.5. Запевняю вас, вона не складна!

                             Бажаю успіхів!

________________________________________ 


Завдання  уроку з історії України на 31 січня 2022 року

ТЕМА:

Петро Дорошенко. Дем"ян Многогрішний.

Завдання:

1. Прочитати параграф 33, п.1. Зверніть  увагу на Історичні подробиці ( стор. 142).

2. Звернути увагу на пункти Підгаєцького перемир"я 1667 року.

3. При можливості виконати онлайн - вправу "Підгаєцьке перемир"я".

4. Прочитати п.2. Зверніть увагу , при яких обставинах відбулося проголошення гетьманом обох берегів Дніпра П. Дорошенка.

5. Прочитати п 3. Зверніть  увагу на те, при яких обставинах Д. Многогрішного було обрано лівобережнеим гетьманом.

6. Порівняйте  Глухівські статті 1669 року з Московськими статтями ( стор. 139). Як змінилися права Лівобережної Гетьманщини?.

   Письмово виконати завадання  №1 а,б.

                   Успіхів у роботі!

_____________________

                 


 

 Доброго дня, шановні учні 8 класу!  

Сьогодні 16 листопада 2021 року 

  Урок всесвітньої історії

ТЕМА:  Практична робота.

Гуманістичні ідеї доби Відродження ( записуємо в робочих зошитах)

Завдання:

1. Прочитати параграф 10, пункт 1.

 - Розглянути портрет Нікколо Макіавеллі.

 - Прочитати Висловювання Нікколо Макіавеллі.

 - Виписати  в зошит ті ідеї, з якими ви згодні.

2. Прочитати пункт 2. 

 -  Записати  відповідь, як ви розумієте цей вислів:  " Можливо, у Добра і Зла - одне і те саме обличчя. Усе залежить від того, коли вони зустрічаються на шляху кожного із нас." ( спираючись на зміст Легенди про створення фрески " Таємна вечеря")

3. По можливості познайомитись з Віршем Ліни Костенко .

                     Успіхів у роботі!

_____________________________________


Сьогодні 15 листопада   2021 року

  Урок історії України

ТЕМА: Козацько - селянські повстання 20 -30 -х рр ХУІІ ст.

Завдання:

УВАГА!!!

Працюючи над текстом параграфа складіть схему:

1. Причини повстання

2. Час повстання

3. Лідери повстання

4 . Головні події повстання

5. Результаи та наслідки

       ЗРАЗОК:

п.2. Повстання Марка Жмайла

1. Причини - поширення польської влади на козацькі землі

2. Час повстання  -1625 рік

3. Лідер -Марк Жмайло

4. Головні події - збройні сутички між військом Станіслава Конецпольського та повстанцями.; битва біля Куруківського озера.

5. Результати - перемога козаків - повстанців;

наслідки - підписання Куруківської  угоди, за якою було збільшено реєстр козаків до 6тис.

        За таким зразком скласти схеми до повстань 1626 -1628рр;

повстання Тараса Трясила, повстання Івана Сулими ( стор. 72 -73; повстання 1637 -1638рр ( стор.74 -75).

6. По можливості переглянути відео " Історія будівництва Кодак" ( стор. 73), " Тарасова ніч", " Козацька звитяга" ( стор. 74.)

  7. Прочитати п.7 " Причини поразок козацьких повстань"

                          Успіхів у роботі!

__________________________________________________________


  Завдання на 11 листопада 2021 року з історії України. 

ТЕМА: Походи козаків першої чверті ХУІІ ст.

Петро Конашевич -Сагайдачний ( записуємо в зошиті)

   Завдання:

1. Прочитати параграф 15, пункт 1.

 1.1.По можливості переглянути відео "Довідка про Самійла Кішку". Розглянути портрет на стор.67.

1.2. Запам"ятати дати та події з таблиці " Воєнні експедиції козаків у володіння Османської імперії".

2. Прочитати пункт 2.

2.1. Познайомитися з історичними подробицями про Петра Конашевича. Розглянути портрет на стор. 68.

2.2. Переглянути відео " Петро Конашевич - Сагайдачний".

3. Прочитати пункт 3.

3.1.Запам"ятати , що означає поняття " Хотинська війна".

3.2. Переказати перебіг подій Хотинської війни, звернути увагу на висновок щодо участі козаків у цій війні.

4. Виконати письмово вправу 1, стор.70. Упорядкувати хронологічну послідовність 

                                       Успіхів у роботі! 

-------------------------------------------------------------------

 

Сьогодні 9 листопада 2021 року

   Урок всесвітньої історії.

 ТЕМА : Народження європейської культури . Записуємо в зошитах)

   Завдання:

1. Прочитати пункт 4, стор.52 -54.

2. Скласти таблицю: ( за зразком)

Галузь науки /                            Досягнення  /                           Представник

механіка               водяне колесо                     - -


анатомія               позбулися страху        А.Везалій

                              перед мертвим 

                                тілом

3. По можливості переглянути відео "Одна історія  Коперника". Дати відповіді на запитання до цього відео ( письмово)

4. Переглянути відео " Одна історія .Що врятувало Галілея від вогню інквізиції?" Дати відповіді на запитання до нього.

5. По можливості виконати онлайн - вправу ( № 5, стор. 55).

6. Виконати творче завдання з рубрики "Мислю творчо" ( для всіх учнів):

Провести екскурсію " Мадонна Високо Відродження".

Для цього необхідно підібрати матеріали, в яких є опис стосовно тієї чи іншої картини та скласти письмову розповідь від екскурсовода.

                                      Успіхів у роботі!

______________________________________________________________

                              

Урок історії України

ТЕМА: Козацькі повстання .

Завдання:

1. Прочитати параграф 14, пункт 3.1. , 3.2., по можливості переглянути онлайн - відео " Козацькі повстання кінця ХУІ ст.", та виконати онлайн - вправу " Козацькі повстання".

2. Прочитати історичну довідку про Северина Наливайко ( стор. 65)

3. Запам"ятати дати на стор. 66.

4. Виконати завдання №1. Упорядкуйте хронологічну послідовність ( письмово).

5. Використовуючи матеріал пунктів 3.1., 3.2 складіть характеристику повстань за схемою, завдання № 3:

ЗРАЗОК:

повстання Криштофа Косинського:( п.3.1.)

причина: боротьба козацтва за свої права

привід : конфлікт за землю між Косинським та Янушем Острозьким 

рушійні сили:  шляхта, козацтво

результат: козацтво оволоділо територією Київщини

наслідки: повстання закінчилося поразкою; Криштоф Косинський загинув у Черкасах.

За таким зразком складіть характеристику повстанняпід супроводом Северина Наливайка ( п.3.2) ПИСЬМОВО

  Виконане завдання сфотографувати та надіслати на вайбер за номером

 099 1944064

                                      Успіхів у роботі! 

______________________________________


ТЕМА: Реєстрове козацтво.

Завдання:

1. Прочитати параграф 14, пункт 1 " Реєстрове козацтво"

а) Скласти  таблицю:

Дата        /               Подія

б) Запам"ятати - " реєстрові", " неєрестрові".

2. Прочитати пункт 2 "Формування козацького стану".

Дати відповіді на запитання з рубрики "Поміркуйте" ( після пункту 2).

     Виконане завдання сфотографувати та надіслати на вайбер за номером

 099 1944064

                                      Успіхів у роботі! Сьогодні 2 листопада 2021 р.

Урок всесвітньої історії

ТЕМА: Гуманізм. Відродження ( продовження)

ЗАВДАННЯ

1. Прочитати пункт 2.2. ( стор. 48  - 49) ; розглянути картини на стор. 49, дати відповіді на запитання до них ( письмово); по можливості переглянути відео "Одна історія. За що геніальному митцю Мікеланджелу висували догани");

2. Прочитати пункт 2.3. , стор 50; дати відповіді на запитання до картин ( стор. 50);

3. Прочитати пункт 3 ( стор. 51 -52) ; ознайомитися з картинами на стор 51, 52.

Виконане завдання сфотографувати та надіслати на вайбер за номером

 099 1944064

                                      Успіхів у роботі! 

_____________________________________


Сьогодні 1 листопада 2021 року 

Урок з історії України

ТЕМА: Запорізька Січ 

Виконати завдання:

Прочитати параграф 13, пункт 5 " Запорізька Січ",

 - опрацювати таблицю "Уряд Запорізької Січі" ( стор. 59),

 - запам"ятати значення термінів " Козацька рада", " Кошовий отаман", " гетьман", " Козацькі клейноди",

 - по можливості виконати онлайн -вправу " Уряд Запорізької Січі" ( стор. 58);

 - виконати  ( письмово)завдання № 2: переглянути відео " Козацькі клейноди", дати відповіді на запитання до нього;

 - виконати завдання г) розшифрувавши ребус,

 - запам"ятати дати: 1489, 1556.

    Виконане завдання сфотографувати та надіслати на вайбер за номером

 099 1944064

                                      Успіхів у роботі! 

______________________________________________________________


 

Сьогодні 26 жовтня 2021 року

Урок всесвітньої історії .

ТЕМА: Гуманізм. Високе Відродження. ( записуємо в робочих зошитах).

Виконати завдання:

1. Прочитати параграф 8,  пункт 1.

  -запам"ятати  -Відродження, Ренесенс,

 - записати ланцюжок передумов розвиток культури Відродження та ідей гуманізму ( виділені синім кольором).

2. Прочитати пункт 2.

 -запам"ятати  значення терміну  "Високе Відродження";

 - прочитати інформацію про Леонардо да Вінчі; роздивитися фреску " Таємна вечеря", підготувати відповіді на запитання до фрески ( усно);

 - роздивитися картину Мона Ліза, виконати завдання до цієї картини;

 - прочитати Історичні подробиці на стор. 48; по можливості переглянути відео " Винаходи Леонардо в дії", " Одна історія. За що Леонардо да Вінчі здобув світове визнання"

                                         Бажаю успіхів у роботі!

______________________________________________________

 

Сьогодні 25 жовтня 2021 року

Урок з історії України

ТЕМА: Походження українського козацтва. 

Дмитро Вишневецький. Запорізька Січ.

( тему записуємо в роблочому зошиті).

Виконуємо завдання:

1. Прочитати параграф 13, пункт1. запам"ятати дати, термін  " козак", розглянути гравюру, дати відповідь на запитання до неї ( усно).

2. Прочитати пункт 2, 

Запам"ятати термін "Зимівник ", розглянути малюнок на стор. 56.

Якщо є можливість роботи з онлайн  - підручником, бажано переглянути відео за посиланням " Побут козаків".

3. Прочитати пункт 3 " Перші Січі".

Запам"ятати дати, при можливості переглянути відео Віртуальний тур "Запорізька Січ";

 -запам"ятати терміни -"Запорізька Січ", " Кіш у козаків".

4. Прочитати пункт 4. Князь Дмитро Вишневецький.

При можливості переглянути відео "Байда Вишневецький".

 5. Виконати завдання № 1, сторінка 60 ( письмово, в робочому зошиті).

             Виконане завдання сфотографувати та надіслати на вайбер за номером

 099 1944064

                                      Успіхів у роботі!

_________________________________________________________

                                    1 комментарий:

Для Вас , учні.